Giving Endo er en henvisningsklinikk for alt innen endodontisk arbeid

Vi holder til i Skjetten senter.

  • Rotfyllinger
  • Apikal kirurgi
  • Smerte utredning
  • CBCT med sammarbeidende radiolog ved avanserte kasus

Behandlingene blir utført av Erik Giving, spesialist i endodonti og instruktør ved avdeling for endodonti UiO.

Sammarbeidende radiolog ved CBCT er Lena Vannas Løfqvist.spesialist i odontologisk radiologi